Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
Μέτρα Προστασίας COVID-19
06-04-2020

H NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία (CoVID-19) και συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.

Παράλληλα, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης, τηρώντας απαρεγκλίτως τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τους εκάστοτε Αρμόδιους Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις οδηγίες και τα μέτρα που έχουμε λάβει ως Φορέας Πιστοποίησης για την διαχείριση της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας.  Στα πλαίσια που έχουν οριστεί από τους διεθνείς φορείς (IAF) αλλά και το φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), έχουμε αξιολογήσει του κινδύνους που σχετίζονται με την διατήρηση των πιστοποιητικών των πελατών μας στις περιπτώσεις που οι τελευταίοι επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του Covid-19.

Oι εταιρείες, στις οποίες αποδεδειγμένα δε είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιθεώρηση λόγω των επιπτώσεων από τον Covid-19, θα πρέπει να μας ενημερώνουν εγγράφως για τους λόγους αναβολής της επιθεώρησης.

Από την πλευράς μας, αξιολογούμε τους λόγους αναβολής της επιθεώρησης και παράλληλα εξετάζουμε τη δυνατότητα διενέργειας απομακρυσμένης επιθεώρησης (remote audit). Εφόσον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη επιθεώρηση, μπορούν να εφαρμοστούν τα ακόλουθα ανάλογα με το είδος της επιθεώρησης (αρχική, επιτήρηση, επαναπιστοποίηση).

 

α) Αρχική Επιθεώρηση

Όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, δεν διενεργούνται αρχικές επιθεωρήσεις. Στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και έπειτα από σχετική ανάλυση των κινδύνων να ενημερωθεί κατάλληλα ο φορέας διαπίστευσης (έγκριση).

β) Επιθεωρήσεις Επιτήρησης

Εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της επιθεώρησης επιτήρησης, η προβλεπόμενη ημερομηνία της επιθεώρησης δύναται να μεταφερθεί μέχρι και 6 μήνες αργότερα εντός όμως του 2020.

 

γ) Επαναπιστοποίηση

Εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης την προβλεπόμενη ημερομηνία (πριν τη λήξη του πιστοποιητικού), υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της επιθεώρησης από απόσταση (remote audit/desk review) με σκοπό την επέκταση ισχύος του πιστοποιητικού για 6 μήνες. Η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου πιστοποιητικού θα αναγράφεται στο νέο πιστοποιητικό άλλα η συνέχεια της πιστοποίησης δεν θα επηρεάζεται. Τα κριτήρια επιθεώρησης από απόσταση (remote audit) και η διάρκεια θα αποφασίζεται κατά περίπτωση και ανά εταιρεία μετά από αξιολόγηση των δεδομένων και με βάση τους κανόνες που έχουν ορίσει οι Φορείς Διαπίστευσης. Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική επιτόπου επιθεώρηση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής επιθεώρησης ούτε από απόσταση ούτε επί τόπου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (2020), τότε το πιστοποιητικό αποσύρεται.

 

Ως Φορέας Πιστοποίησης, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, τόσο στους χώρους εργασίας της εταιρείας όσο και στις επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα σας μεταβιβάζουμε άμεσα οποιαδήποτε ενημέρωση λαμβάνουμε.

 

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Νέα-Ενημέρωση
06-04-2020
Μέτρα Προστασίας COVID-19
24-10-2014
Κατάργηση Υποχρέωσης εφοδιασμού ΜΕ με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας
17-09-2013
Επιβολή προστίμου για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα, ανά μηχάνημα έργου
25-09-2012
Forged Certificates
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis