Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

Αποτελεί πολιτική της Διοίκησης της NovaCERT, η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων αμερόληπτων και διαπιστευμένων Υπηρεσιών Πιστοποίησης και Ελέγχου στους πελάτες της, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα σχετικά πρότυπα, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισμούς για το σύνολο των δραστηριοτήτων για τις οποίες διατηρείται τέτοια διαπίστευση. Επιπρόσθετα, κατά την επέκταση των υπαρχόντων υπηρεσιών που προσφέρονται, αποτελεί πολιτική η εφαρμογή των αρχών του EN ISO/IEC 17020, του EN ISO/IEC 17065 και EN ISO/IEC 17021 και των απαιτήσεων του ΕΣΥΔ, μόλις αυτό είναι δυνατό και η επίσημη διαπίστευση να αποκτάται χωρίς καθυστέρηση.

Η Εταιρεία λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης και η εφαρμογή των αρχών της Ανεξαρτησίας, Αμεροληψίας, Ακεραιότητας, Εμπιστευ­τικότητας και Ικανότητας εφαρμόζονται απαρέγκλιτα στη Διοίκηση και στο Προσωπικό της Εταιρείας. Η Διοίκηση κατανοεί τη σημασία των παραπάνω αρχών στη Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης και δεσμεύεται να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζει με τεκμηριω­μένες διαδικασίες την Ανεξαρτησία, Αμεροληψία και Ακεραιότητα όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, και για όλα τα έργα, τα παρακάτω πεδία πρέπει να διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα:

  • Τεχνική και εμπορική ακεραιότητα, επαγγελματική επάρκεια & διαρκή βελτίωση,
  • Προσήλωση στο έργο και επαγγελματική συμπεριφορά,
  • Εξασφάλιση της αμεροληψίας και ακεραιότητας του προσωπικού, και
  • Προσεκτική παρατήρηση και ακριβής καταγραφή.

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος στη Διοίκηση της NovaCERT για την εφαρμογή όλων των σημείων της πολιτικής για την ποιότητα και την εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, των σχετικών προτύπων και του ΕΣΥΔ ικανοποιούνται για όλες τις διαπιστευμένες υπηρεσίες.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την συνολική ευθύνη για τον έλεγχο της Ποιότητας της NovaCERT, συμπεριλαμβανομένου της διαχείρισης του Συστήματος Ποιότητας και την παροχή συμβουλών σε θέματα ποιότητας στο προσωπικό, τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης και το Γενικό Διευθυντή της NovaCERT.

Αποτελεί ευθύνη ολόκληρου του Φορέα η διασφάλιση της αμεροληψίας σε κάθε επίπεδο παροχή υπηρεσιών και η διαχείριση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στην παροχή των διαπιστευμένων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό διασφαλίζεται ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις απαιτήσεις της αμεροληψίας και τις ακεραιότητας, δέχεται συνεχή εκπαίδευση και παρακολουθείται για την εφαρμογή τους. Στην περίπτωση που αναγνωρίζονται προληπτικά μέτρα και η απόδοση των μέτρων που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση παρακολουθούνται από την Επιτροπή Διασφάλισης της Αμεροληψίας, που λειτουργεί με την εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών.

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis