Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ > ISO 14001 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

Η λειτουργία κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς συνήθως χρησιμοποιεί κάποιον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, χρησιμοποιεί αναλώσιμες πρώτες ύλες , αναλώνει ενεργειακούς πόρους, παράγει και διαθέτει απόβλητα, ενδεχομένως παράγει θόρυβο, κτλ.

Με τον όρο Περιβαλλοντική Διαχείριση , νοείται η διαχείριση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικης Διαχείρισης (ΣΠΔ), έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικης Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14000 είναι μεταξύ άλλων:

  • Εξασφάλιση και εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία
  • Πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες  απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι
  • Βελτίωση της φήμης της εταιρίας και σημαντικό πλεονέκτημα από τους μη πιστοποιημένους με ISO ανταγωνιστές
  • Οικονομικά Κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών, την μείωση του ρυθμιστικού κόστους (π.χ. πρόστιμα) και πιθανόν της χαμηλότερης δόσης σε ασφάλιστρα
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α30.01 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ v13
Α30.02 ΣΔΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v12
Α30.03 ΣΔAT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v10
Α30.04 ΣΔΠ KTEO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v11
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis