Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ > ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η Διοίκηση της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ εγγυάται την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων Ελέγχου και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων διασφαλίζοντας την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, την ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ και την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ της. 

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ προσφέρει υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημά­των Διαχείρισης (ΣΔ) λειτουργώντας ως Ανεξάρτητος Φορέας Αξιολογήσης Τρίτου Μέρους. Οι υπη­ρεσίες που προσφέρει βασίζονται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς όλους τους ενδιαφερό­με­νους πως το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί προκαθορισμένες απαιτήσεις. Προκειμένου να αναπτύξει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης, για όλες τις λειτουργίες εντός του φορέα, επενδύει στην ανάπτυξη και εμπέδωση της αμεροληψίας, της ικανότητας, της υπευθυνότητας, της ευθύτητας, της εμπιστευτικότητας και της ανταπόκρισης σε παράπονα. 

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α απέχει από κάθε δραστηριότητα που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, την ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ και την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της.  

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Διοίκησης. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για τη διαχείριση τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ των υπηρεσιών της.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, η ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ και η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ των υπηρεσιών που παρέχει, η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ έχει οργανώσει κατάλληλα τη λειτουργία της, το σύνολο του προσωπικού της έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί εγγράφως και η δραστηριότητά της εποπτεύεται κατάλληλα από την Επιτροπή Διασφάλισης της Αμεροληψίας. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται, κατά το δυνατό, όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα (πελάτες της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και πελάτες πιστοποιημένων οργανισμών, εκπρόσωποι εμπορικών και βιομηχανικών ενώσεων, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωποι ΜΚΟ, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών, κλπ).

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis