Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)

Τι είναι το σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Το σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σχετίζεται με την κατάταξη των νέων καθώς και των υφιστάμενων ξενοδοχείων . Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές όπως και τα βαθμολογούμενα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιείται η κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική νομοθεσί, όπως την ΥΑ 216/2015 (ΦΕΚ 10/B/09-01-2015 για τα ξενοδοχεία) και τις τροποποιήσεις της.

Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10), 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) , 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242) , 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) και 1142/2021 (ΦΕΚ Β 365) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού.
Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) όπως ισχύει, ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων καταλυμάτων.

Το σύστημα κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά κριτήρια (τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ανάλογα με την επιθυμητή κατηγορία κατάταξης) όσο και βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια που προσμετρούνται στην βαθμολογία (αριθμός μορίων) του καταλύματος. Εφόσον ένα κατάλυμα πληροί όλες τις υποχρεωτικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην επιθυμητή κατηγορία και συγκεντρώνει τα αντίστοιχα μόρια, τότε κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία.

Οι κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και τα αντίστοιχα ελάχιστα απαιτούμενα μόρια είναι:

Τα κριτήρια (τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές) περιλαμβάνουν το σύνολο των χώρων (κτίριο, κοινό­χρηστοι χώροι, δωμάτια-διαμερίσματα, εστίαση), του εξοπλισμού (κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια-διαμερίσματα, λουτρό), των υπηρεσιών (εστίαση, διασκέδαση, άλλες υπηρεσίες) και της οργάνωσης (προσωπικό, καθαριότητα, πιστοποιήσεις) των Τουριστικών Καταλυμάτων (ανάλογα με την επιθυμητή κατηγορία).

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης

Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Ωστόσο, η κατάταξη του τουριστικού καταλύματος βασίζεται στη διαδικασία της επιθεώρησης και σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης από διαπιστευμένο Φορέα για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων (NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).

Πότε πρέπει να γίνει η διαδικασία κατάταξης;

Για τα νέα Τουριστικά Καταλύματα (που δεν έχουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ), η διαδικασία για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων είναι άμεσα απαραίτητη για την έκδοση του ΕΣΛ.

Για τα υφιστάμενα Τουριστικά Καταλύματα (που έχουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ), η εκ νέου Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-10-2023.

 

Γιατί να επιλέξετε τη NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

  • Γιατί αποτελούμε ελληνικό ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.
  • Γιατί διαθέτουμε εκτεταμένο πλήρες πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, για να είμαστε πάντοτε δίπλα σας.
  • Γιατί δημιουργούμε σχέση ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, συνέπειας και αξιοπιστίας με όλους τους πελάτες μας.
  • Γιατί διενεργούμε επιθεωρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρέχοντας σωστή και τεκμηριωμένη αναφορά από έμπειρους και αναγνωρισμένους επιθεωρητές.
  • Γιατί προωθούμε τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα, επιδιώκοντας την καλύτερη σχέση κόστους - ποιότητας.

 

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος ενός φορέα πιστοποίησης είναι η παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών, ως εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Δύναμη μας είναι η εμπιστοσύνη των πελατών μας (μεγάλων εταιρειών, αλλά και απλών χρηστών), που αντιλαμβάνονται τον ρόλο ενός φορέα πιστοποίησης στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών ως εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια στην καθημερινότητα.

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14000, ΙSΟ 45001)

2. Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους (Επιθεωρήσεις Ασφαλείας, Mystery Guest)

3. Επιθεωρήσεις Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων

4. Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, ατμολέβητες, δεξαμενές)

 

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΕΕΔΔ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΕΚ 155/Β/2014
ΦΕΚ 14/Β/2015
ΦΕΚ 10/Β/2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΦΕΚ 2840/Β/2014 ΕΕΔΔ
ΦΕΚ 69/Β/2015 ΕΕΔΔ
ΦΕΚ 1476/Β/2015 CAMPING
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis