Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ προσφέρει υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων λειτουργώντας ως ανεξάρτητος Φορέας Ελέγχου τύπου Α. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν είτε Έλεγχο και Πιστοποίηση προϊόντων που παράγονται ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (Αρχικός έλεγχος - Σήμανση CE) ή λειτουργούν ήδη και υποβάλλονται σε Περιοδικό Έλεγχο στα πλαίσια ικανοποίησης σχετικής νομοθεσίας.

Έλεγχος είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες Ελέγχου και πιστοποίησης με σκοπό την επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα που παράγονται ή που λειτουργούν ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Το προσωπικό της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνική επάρκεια για όλα τα είδη Προϊόντων που δραστηριοποιείται.

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ λειτουργεί ως φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO /IEC 17020 για Φορείς Ελέγχου (Inspection Bodies). Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής χορηγεί Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που υποδηλώνουν τη συμμόρφωση ενός προϊόντος, μιας διεργασίας, μιας υπηρεσίας ή μιας εγκατάστασης ή του σχεδιασμού με συγκεκριμένες απαιτήσεις ή στη βάση της επαγγελματικής κρίσης ή με γενικές απαιτήσεις.

Στον Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων (KAN 03) περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες Ελέγχου που παρέχει.

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis