Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ προσφέρει Yπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημά­των Διαχείρισης (ΣΔ) λειτουργώντας ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους. Οι υπη­ρεσίες που προσφέρει βασίζονται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς όλους τους ενδιαφερό­με­νους πως το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί προκαθορισμένες απαιτήσεις. Προκειμένου να αναπτύξει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης, για όλες τις λειτουργίες εντός του φορέα, επενδύει στην ανάπτυξη και εμπέδωση της αμεροληψίας, της ικανότητας, της υπευθυνότητας, της ευθύτητας, της εμπιστευτικότητας και της ανταπόκρισης σε παράπονα.

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες και σχήματα πιστοποίησης με σκοπό την απονομή σημάτων συμμόρφωσης και τη χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τα οποία υποδηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισμών, συστημάτων, προσώπων ή και συνδυασμό αυτών με τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων.

Το προσωπικό της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνική επάρκεια για όλα τα είδη Συστημάτων Διαχείρισης που δραστηριοποιείται.

Η NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ λειτουργεί ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO /IEC 17021. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής χορηγεί Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που υποδηλώνουν τη συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης.

Στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ΚΑΝ 02) περιγρά­φονται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες Πιστοποίησης ΣΔ που παρέχει.

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α30.01 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ v13
Α30.02 ΣΔΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v12
Α30.03 ΣΔAT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v10
Α30.04 ΣΔΠ KTEO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v11
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis