Επικοινωνία
Αναζήτηση πιστοποιητικού
Χάρτης ιστοτόπου
 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναζήτηση :
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ > OHSAS 18001 (ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις  Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το επίπεδο επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας χρησιμοποιώντας διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές. Η εφαρμογή τους έχει καθιερωθεί στη βιομηχανία και αυξάνεται διαρκώς στους υπόλοιπους κλάδους.

Το πρότυπο OHSAS 18001 είναι ένα διεθνές πρότυπο, που προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που την αφορούν, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ένα Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. 

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 από μια επιχείρηση συμβάλλει:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
  • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
  • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έγγραφα
Σχετικά Αρχεία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α30.01 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ v13
Α30.02 ΣΔΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v12
Α30.03 ΣΔAT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v10
Α30.04 ΣΔΠ KTEO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v11
Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Συστήματα Διαχείρισης

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novacert.com

Τηλ. 231-231-6682 (NOVA)
Τηλ. 215-215-6682 (NOVA)
  Copyright NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. © 2014  
Ανάπτυξη: dbotsis